04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Процедура номер: 2 / събота, 02 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация