04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповед №181 от 20.06.2023 г. за провеждане на таен присъствен търг: 1. За продажба на имот частна общинска собственост 2. За наем на мери и пасища общинска собственост

OPAC OK Solvit Дискриминация