04101 / 22 60 opan@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИ

ВАЖНО ЗА НОТАРИУСИ!

 

        Уважаеми  Нотариуси, във връзка  с изпълнението на изискванията на чл.51 ал.2 от ЗМДТ, Ви уведомяваме, че  информацията за  прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти и превозни средства следва  да изпращате на ел. адрес: opan@mail.bg

 

OPAC OK Solvit Дискриминация