04101 / 22 60 opan@mail.bg

Съобщение на засегнатите имоти и определените пазарни оценки на право на прокарване за обект за обект “Междусистемна газова връзка Гърция – България, на територията на Република България“ на лицата, които не са открити на постоянен или настоящ адрес

Файлове:

Списък.xlsx Списък.xlsx
OPAC OK Solvit Дискриминация