04101 / 22 60 opan@mail.bg

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2015 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г.

Файлове:

pokana.docx pokana.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация