04101 / 22 60 opan@mail.bg

Протокол №2 от проведен търг на 28.04.2023г. и Заповед №138 от 04.05.2023 г. с резултатите от проведената тръжна процедура на 28.04.2023 г.

OPAC OK Solvit Дискриминация