04101 / 22 60 opan@mail.bg

Протокол №1 от проведен търг на 21.04.2023г. и Заповед №130 от 24.04.2023 г. с резултатите от проведена тръжна процедура на 21.04.2023 год.

OPAC OK Solvit Дискриминация