04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ОПАН

ОБЩИНА ОПАН

 

ПОКАНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

Община Опан

 

ОРГАНИЗИРА

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Опан за 2018 год., което ще се проведе на

30.11.2017 г. от 10.00 часа в зала №1 на Общинска администрация – Опан чрез среща и дискусионен форум.

 

Приканвам населението на общината, гражданските сдружения и другите юридически лица, осъществяващи дейност на територията на общината, да вземат участие в срещата и изложат своите мнения и предложения във връзка с обсъжданата тема.

 

 

 

 

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на Община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация