04101 / 22 60 opan@mail.bg

Покана за публично обсъждане на стратегия за управление на общинска собственост за периода 2023-2027г. и програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г.

Файлове:

ПОКАНА.docx ПОКАНА.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация