04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Опан за 2021 г.

ОБЩИНА ОПАН

 

ПОКАНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

Община Опан

 

ОРГАНИЗИРА

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на

Община Опан за 2021 год., което ще се проведе на

27.01.2021 г. от 11.30 часа в зала №1 на

Общинска администрация – Опан.

 

Приканвам населението на общината,

гражданските сдружения и другите юридически лица, осъществяващи дейност на територията на общината

на публично обсъждане на проекта на бюджет

на Община Опан за 2021 г., при спазване на въведените противоепидемични изисквания в страната.

 

 

 

 

инж. ГЕНЧО КОЛЕВ

Кмет на Община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация