04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПОКАНА Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2017 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г.

Файлове:

Pokana.docx Pokana.docx
OPAC OK Solvit Дискриминация