04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

Покана

СВИКВАМ: Заседание на постоянните комисии на Общински съвет Опан на 25.03.2016г. (петък) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния СВИКВАМ: Заседание…