04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

Преброяване 2021 г.

Кампания по набиране на преброители и контрольори за преброяване 2021 г. https://wetransfer.com/downloads/a26a6bba954d93684736441ed31d357520200914133419/ffab8c5de01217fe9467f0a10bf86f4520200914133444/4286ce

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2019 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

ОБЩИНА ОПАН ПОКАНА На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Опан ОРГАНИЗИРА Публично обсъждане на годишния…

Заповед 246/31.07.2020 г.

Преустановяване посещения в домовете на потребители на социалните услуги ,,Патронажна грижа" и ,,Механизъм лична помощ"