04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Пъстрен-Средец-Столетово-Тракия-Васил Левски-Венец

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Пъстрен-Средец-Столетово-Тракия-Васил Левски-Венец…

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Бащино - Бял извор - Бяло поле - Ястребово- Княжевско-Кравино-Опан

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Бащино - Бял извор - Бяло поле - Ястребово- Княжевско-Кравино-Опан…

Удължаване на срока за приемане на заявления за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Стара Загора до 11.10.2019г.

Общински съвет Опан, удължава процедурата за определяне на 2  броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация…