04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2022 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022 г.

ПОКАНА   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Опан   ОРГАНИЗИРА   Публично обсъждане на годишния…

OPAC OK Solvit Дискриминация