04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обява за набиране на желаещи да ползват услуги за оказване на помощ от „Домашен помощник“ в отговор на потребности на хората с увреждания или възрастни хора над 65 години самотни или в невъзможност за самообслужване в домашна среда.

OPAC OK Solvit Дискриминация