04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обява - списък със свободни мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално ползване, както и сроковете за подаване на заявления и реда за разпределянето им между правоимащите до 1 март 2024г.

OPAC OK Solvit Дискриминация