04101 / 22 60 opan@mail.bg

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Опан, с последващи изменения и допълнения

OPAC OK Solvit Дискриминация