04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мотиви за приемане наНаредба № 11 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

OPAC OK Solvit Дискриминация