04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №9; Наредба №9 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, управление и разпореждане с общински жилища

OPAC OK Solvit Дискриминация