04101 / 22 60 opan@mail.bg

Удължаване на срока за приемане на заявления за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Стара Загора до 11.10.2019г.

OPAC OK Solvit Дискриминация