04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2019 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

ОБЩИНА ОПАН ПОКАНА На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Опан ОРГАНИЗИРА Публично обсъждане на годишния…

Съобщение

ОТНОСНО: ИЗГОТВЯНЕ НА  РЕГИОНАЛЕН  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ОПАН 2021-2027 г.

ЗАПОВЕД №213/17.06.2020

Отбелязване Денят на безопасността на движението по пътищата - 29 юни.