04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

ПОКАНА за Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и Проекта за Бюджет на община Опан за 2020 г.

1. Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г. 2. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за…

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Пъстрен-Средец-Столетово-Тракия-Васил Левски-Венец

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Пъстрен-Средец-Столетово-Тракия-Васил Левски-Венец…

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Бащино - Бял извор - Бяло поле - Ястребово- Княжевско-Кравино-Опан

Заповеди на ОДЗ Ст.Загора за споразумения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи с.Бащино - Бял извор - Бяло поле - Ястребово- Княжевско-Кравино-Опан…