04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЩИНА ОПАН: Обява за малка обществена поръчка

Процедура номер: 4 / понеделник, 04 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Активна
Електронна преписка

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет:

Определяне на изпълнител на услуга за извършване на Строителен надзор във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път ІV50304 Опан-Тракия и път ІV50303 Опан-Кравино”

Номер: 1 / понеделник, 04 януари 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация