04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява за процедура чрез събиране на оферти по чл.20, ал3,т.2 от ЗОП

Процедура номер: 45 / сряда, 10 август 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9055193
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация