04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обратна връзка

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Финанси, административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността"

Началник отдел

Татяна Янчева Запрянова

ет.2,ст.№10

04101/2260

Главен счетоводител

Димитрина Георгиева Танева

ет.2, ст.№9

04101/2282

Главен експерт "Обществени поръчки"

Мирослав Вълканов Георгиев

ет.3, ст.№

04101/2260

Старши счетоводител

Диана Димитрова Иванова

ет.2, ст.№21

04101/2260

Младши експерт"Счетоводител и управление на човешките ресурси"

Иванка Динева Тотева

ет.2, ст.№8

04101/2289

Старши специалист "Бюджет"

Доротея Радева Жекова

ет.2, ст.№13

04101/2260

Младши експерт "ГРАО и информац.обслужване"

Златина Колева Петрова

ет.2, ст.№8

04101/2289

Старши специалист - касиер

Златка Георгиева Динева

ет.2, ст.№12

04101/2260

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"

Началник отдел

Джена Костадинова Илиева - Джекова

ет. 3 ,ст.№32

 

Главен експерт "Строителство и инвеститорски контрол"

Нина Ганчева Желязкова

ет.3, ст.№24

04101/2260

Главен експерт "Приходи"

Силвия Георгиева Койчева

ет.1, ст.№3

04101/2260

Главен експерт "Социални дейности"

Светла Матева Михова

ет.1

04101/2260

Старши експерт "Социално-стопански дейности и електронно управление"

Гергана Желева Малчева

ет.3, ст.№26

04101/2260

Младши експерт "Общинска собственост и стопанска политика"

Тотка Динева Генчева

ет.3, ст.№32

04101/2260

Младши експерт "Икономическо развитие и екология"

Снежана Петкова Гочева

ет.3, ст.№25

04101/2260

Младши експерт "Европейска интеграция"

     

Младши експерт "Национални програми и проекти"

Николина Генчева Генева-Янчева

ет.3, ст.№28

04101/2260

Главен специалист "Кадастър и регулация"

Мария Колева Вълева

ет.3, ст.№24

04101/2260

Старши специалист "Кадастър и регулация"

Бонка Стоянова Радоева

ет.3, ст.№24

04101/2260

Младши счетоводител "Местни приходи"

Венелина Пламенова Иванова

ет.1, ст.№1

04101/2311

Младши експерт "Касиер - местни приходи"

Пенка Петрова Димова

ет.1, ст.№1

04101/2311

Технически сътрудник

Донка Иванова Славова

ет.2, ст.№6

04101/2260

Специалист "Общински съвет" и "Социална и икономическа политика"

Мариана Тенева Делийска

ет.3, ст.№22

04101/2260

Специалист "Административно обслужване"

Величка Малкочева Тонева

ет. 2, ст.№8

04101/2289

Младши експерт "Здравеопазване"

     

 

 


OPAC OK Solvit Дискриминация