04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обратна връзка

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Финанси, административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността"                

Началник отдел

Татяна Янчева Запрянова

ет.2,ст.№10 

04101/2260             

Главен счетоводител

Галина Радоева Колева

ет.2, ст.№9 04101/2282
Старши специалист  "Бюджет" Антония Дианова Грозева     ет.2, ст.№13     04101/2260
Младши юристконсулт Мартин Искренов Пачаманов ет.3, ст.№32 04101/2260
Старши счетоводител

Димитрина Георгиева Танева

ет.2, ст.№13 04101/2260

Младши експерт "Счетоводител и управление на човешките ресурси"

Иванка Динева Тотева ет.2, ст.№8 04101/2289
Главен специалист "ГРАО и информац.обслужване" Величка Малкочева Тонева ет.2, ст.№8 04101/2289
Старши специалист - касиер Златка Георгиева Динева ет.2, ст.№12 04101/2260
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"                                 
Началник отдел                                                            
Главен архитект Иван Динев Kирчев ет.3, ст. №24  04101/2260
Главен експерт "Строителство и инвеститорски контрол" Нина Ганчева Желязкова ет.3, ст.№24    04101/2260      
Старши експерт "Социално-стопански дейности и електронно управление Гергана Желева Малчева                   ет.3, ст.№26  
Главен експерт "Социални дейности" Светла Матева Михова ет.1 04101/2390
Младши експерт "Здравеопазване" Росица Николаева Колева ет.1 04101/2390
Младши експерт "Общинска собственост и стопанска политика" Джена Костадинова Илиева-Джекова ет.3, ст.№32 04101/2260
Главен експерт "Икономическо развитие и екология" Димитър Колев Павлов ет.3, ст.№25 04101/2260
Младши експерт "Европейска интеграция"   ет.3, ст.№28 04101/2260
Главен специалист "Кадастър и регулация" Мария Колева Вълева ет.3, ст.№24 04101/2260
Старши специалист "Кадастър и регулация" Бонка Стоянова Радоева ет.3, ст.№24 04101/2260
Главен експерт "Приходи" Силвия Георгиева Койчева ет.1, ст.№3 04101/2311
Младши счетоводител "Местни приходи" Рени Красимирова Асенова ет.1, ст.№1 04101/2311
Специалист "Касиер - събирач местни приходи" Диана Жекова Динева ет.1, ст.№1 04101/2311
Технически сътрудник Донка Иванова Славова ет.2, ст.№6 04101/2260
Младши експерт Общински съвет Ваня Тошева Милушева                       ет.3, ст.№22 04101/2260
Младши Експерт "Национални програми и проекти" Гергана Янкова Петкова ет.3, ст.№28 04101/2260
Специалист "Административно обслужване" Иванка Куманова Петрова