04101 / 22 60 opan@mail.bg

КМЕТА НА ОБЩИНА ОПАН ПРИСЪСТВА НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОПАН. ПОЖЕЛА ИМ: „ЗНАНИЕТО Е ПЪТ КЪМ УСПЕХА НА ВСЕКИ ЧОВЕК. ИНВЕСТИРАЙТЕ В ЗНАНИЕТО, ЗАЩОТО ТОВА КОЕТО ЩЕ ВИ ДАДЕ ТО, НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ГО ОТНЕМЕ.“

OPAC OK Solvit Дискриминация