04101 / 22 60 opan@mail.bg

КМЕТА НА ОБЩИНА ОПАН, ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ НАГРАЖДАВА ИЗТЪКНАТИЯ НАРОДЕН ПЕВЕЦ ОТ СЕЛО ТРАКИЯ ВЪЛЧО ИВАНОВ С ВИСОКОТО ОТЛИЧИЕ „ГРАМОТА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ“.

OPAC OK Solvit Дискриминация