04101 / 22 60 opan@mail.bg

КМЕТА НА ОБЩИНА ОПАН ГЕНЧО КОЛЕВ ВРЪЧИ ПЪРВИТЕ ФИНАНСОВИ ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА НА УЧЕНИЦИ ОТ VIII ми КЛАС В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ОПАН

OPAC OK Solvit Дискриминация