04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

НЧ „Светлина-1927“ обявява обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по ремонт, реконструкция и благоустрояване на прилежащите пространства на Народно читалище „Светлина-1927“ по проект № 24/322/00795 „Народно читалище „Светлина-1927“ – д

Процедура номер: 27 / сряда, 27 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация