04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

НЧ „Димитър Ангелов - 1932“ обявява обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по ремонт и реконструкция на НЧ „Димитър Ангелов-1932“ и благоустрояване на прилежащото пространство по проект № 24/322/00796 „Народно читалище „Димитър Ангелов-1

Процедура номер: 26 / вторник, 26 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 04974-2014-0001
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация