04101 / 22 60 opan@mail.bg

Наредби

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставян, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Опан

С тази Наредба се определят условията и реда за: съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години на община Опан; съставяне,…