04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Настоящата наредба определя реда за управление и разпореждане с жилища - собственост на Община Опан, реда за установяване на жилищни нужди и условията за настаняване в общински жилища.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.

OPAC OK Solvit Дискриминация