04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ОПАН

С тази Наредба се определя редът, условията и специалните изисквания за спазване на обществения ред и уреждане на обществените отношения на територията на Община Опан, с оглед осигуряване нормално функциониране на стопански и обществени организации, установяване и поддържане на добър благоустройствен ред в населените места на общината, спокойствието и сигурността на гражданите, както и защита на техните права.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.

Файлове:

naredba-1 (1).docx naredba-1 (1).docx
OPAC OK Solvit Дискриминация