04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ПАЗАРНИ И НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

По реда на тази Наредба се определят:

  1. Базисните цени на общинските недвижими имоти
  2. Цените на отдаваните под наем общински недвижими имоти
  3. Началните тръжни цени при управление и разпореждане с общинско имущество

 

Целият документ и приложенията към него можете да разгледате в прикачените файлове.