04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

Файлове:

naredba-7-2020.doc naredba-7-2020.doc