04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мандат 2019-2023

РЕШЕНИЕ №2

Приетo на заседание на Общински съвет на 18.11.2019г

РЕШЕНИЕ №1

Приетo на заседание на Общински съвет на 11.11.2019г