04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мандат 2015-2019

Решение № 1

ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 04.11.15 Г.