04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мандат 2015-2019

Решение №280

Прието на заседание на Общински съвет на 13.12.2017 г.