04101 / 22 60 opan@mail.bg

Култура и образование

Училища

 

ОУ;Христо Ботев“ – с.Опан

Директор – ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ИНДЖОВА

моб.тел. 0876166290

тел. 04101 2384

 

ДЕТСКА ГРАДИНА В ОБЩИНА ОПАН

 

 

ДГ „Изворче“ – с.Бял извор

Директор – Димитрина Недкова Динева

моб.тел. 0885218697

тел.: 04103 2326

 

Народни читалища на територията на Община Опан

 

Народно читалище Населено място
“Пробуда 1925”
с. Бяло поле
”Възраждане 1928”
с. Бял извор
”Димитър Ангелов 1932"
с. Васил Левски
“Светлина 1927”
с. Тракия
“Развитие 1912”
с.Опан
,,Светлина Столетово 2019"
с. Столетово
“Пробуда 1”
с. Столетово
“Христо Ботев 1927”
с. Пъстрен
,,Марко Ганчев 2016"
с. Ястребово
“Даньо Василев 1925”
с. Ястребово
“Самообразование 1921”
с. Средец
“Захарий Княжевски 1931”
с. Княжевско
“Саморазвитие 1928”
с. Кравино
“Васил Левски 1924”
с. Венец               
OPAC OK Solvit Дискриминация