04101 / 22 60 opan@mail.bg

Култура и образование

Училища

 

ОУ;Христо Ботев“ – с.Опан

Директор – Златина Стоянова Инджова

моб.тел. 0885218696

тел. 04101 2384

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ОПАН

 

ЦДГ - с.Опан

Директор – Златка Генчева Русева

моб.тел. 0885218699

 

ЦДГ „Изворче“ – с.Бял извор

Директор – Димитрина Недкова Динева

моб.тел. 0885218697

тел.: 04103 2326

 

Народни читалища на територията на Община Опан

 

Народно читалище Населено място
“Пробуда” Бяло поле
”Възраждане” Бял извор
”Димитър Ангелов” Васил Левски
“Светлина” Тракия
“Развитие” Опан
“Пробуда 1” Столетово
“Христо Ботев” Пъстрен
“Даньо Василев” Ястребово
“Самообразование” Средец
“Захарий Княжески” Княжевско
“Саморазвитие” Кравино
“Васил Левски” Венец