04101 / 22 60 opan@mail.bg

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН


1.    “Бюджет, стопанска политика, социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт” 

Председател: Гергана Димова
Заместник-председател: Господин Колев
Член: Тончо Велев
Член: Тинка Петрова
Член: Николай Русенов

2.    “ТСУ, строителство, комунални дейности и екология”

Председател: Господин Колев
Заместник-председател: Минчо Чавдаров
Член: Иван Иванов
Член: Тихомир Колев
Член: Динко Господинов

3.    “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ред, законност, сигнали и жалби”

Председател: Минчо Чавдаров
Заместник-председател: Гергана Димова
Член: Христо Пантулов
Член: Тинка Петрова 
Член: Тончо Велев