04101 / 22 60 opan@mail.bg

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН


1.    “Бюджет, стопанска политика, социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт” 

Председател: Тинка Пенева Величкова
Заместник-председател: Александър Евгениев Огнянов
Член: Николай Божидаров Русенов
Член: Динко Бонев Бонев
Член: Димо Банев Димов

2.    “ТСУ, строителство, комунални дейности и екология”

Председател: Александър Евгениев Огнянов
Заместник-председател: Димчо Славов Димов
Член: Емилиян Цонев Тотев
Член: Янко Гочев Петков
Член: Динко Бонев Бонев

3.    “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ред, законност, сигнали и жалби”

Председател: Златина Димова Иванова
Заместник-председател: Димо Банев Димов
Член: Динко Пейчев Господинов
Член: Емилиян Цонев Тотев
Член: Янко Гочев Петков

OPAC OK Solvit Дискриминация