04101 / 22 60 opan@mail.bg

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН


1.    “Бюджет, стопанска политика, социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт” 

Председател:
Заместник-председател:
Член:
Член:
Член:

2.    “ТСУ, строителство, комунални дейности и екология”

Председател:
Заместник-председател: 
Член:
Член:
Член:

3.    “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ред, законност, сигнали и жалби”

Председател:
Заместник-председател:
Член:
Член:
Член:

OPAC OK Solvit Дискриминация