04101 / 22 60 opan@mail.bg

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН


1.    “Бюджет, стопанска политика, социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт” 

Председател: Златина Иванова
Заместник-председател: Тинка Петрова
Член: Пламен Иванов
Член: Танка Тенева
Член: Тончо Велев

2.    “ТСУ, строителство, комунални дейности и екология”

Председател: Иван Михов
Заместник-председател: Тончо Велев
Член: Георги Митев
Член: Танчо Илчев
Член:Румяна Динева

3.    “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ред, законност, сигнали и жалби”

Председател: Танка Тенева
Заместник-председател: Пламен Иванов
Член: Георги Митев
Член: Златина Иванова 
Член: Елка Бонева