04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кметове на кметства и кметски наместници

Кметове на кметства и кметски наместници

Длъжност Длъжностно лице Телефон Мобилен тел.
Кмет на кметство с.Тракия Ради Желязков 04109/2260 0885301851
Кмет на кметство с. Средец Гергана Георгиева 04107/2260 0885301852
Кмет на кметство с. Ястребово Боньо Бонев 04102/2260 0885301854
Кмет на кметство с. Княжевско Павлина Мирчева 041018/260 0885301855
Кмет на кметство с. Пъстрен Николай Петков 04106/2260 0885301856
Кмет на кметство с. Бяло поле Марио Делийски 04105/2260 0885301857
Кмет на кметство с. Васил Левски Димо Димов 04108/2260 0885301858
Км.наместник с.Кравино Ганка Велева 04104/2260 0885301859
Кмет на кметство с.Бял извор Красимир Койчев 04103/2260 0885301860
Км.наместник с.Венец Росен Димов 041019/260 0885218690
Км.наместник с.Столетово Светла Михова 04100/2260 0885301862
Км.наместник с.Бащино Росена Хаджиева 04108/2270 0885218698