04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кметове на кметства и кметски наместници

Кметове на кметства и кметски наместници

Длъжност Длъжностно лице Телефон Мобилен. тел Имейл

Кмет на кметство с.Тракия

 Румен Динев  04109/2260  0898728727  
Кмет на кметство с.Средец  Гергана Георгиева   04107/2260  0885301852  
Кмет на кметство с. Ястребово     Ради Радев  04102/2260  0885301854  
Кмет на кметство с. Княжевско  Павлина  Мирчева    041018/2260  0885301855  
Кмет на кметство с. Пъстрен  Николай Петков  04106/2260  0885301856  
Кмет на кметство с. Бяло поле  Марио Делийски  04105/2260  0885301857  
Кмет на кметство с.Васил Левски       Георги Митев  04108/2260  0887508305  
Км. наместник с. Кравино  Ганка Велева  04104/2260  0885301859  
Кмет на кметство с. Бял извор  Миглена Койчева  04103/2260  0885301860  
Км. наместник с. Венец  Росен Димов  041019/2260   0885218690  
Км. наместник с. Столетово    04100/2260    
Км. наместник с.Бащино  Росена Хаджиева  04108/2270  0885218698  

 

OPAC OK Solvit Дискриминация