04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кметове на кметства и кметски наместници

Кметове на кметства и кметски наместници

Длъжност Длъжностно лице Телефон Мобилен. тел Имейл

Км. наместник с.Тракия

Динко Динев 04109/2260 0886449797 opan.trakiq@gmail.com
 Км. наместник с.Средец Гергана Георгиева 04107/2260 0885301852 opan.sredec@gmail.com
Кмет на кметство с. Ястребово Боньо  Бонев 04102/2260 0885301854 opan.qstrebovo@gmail.com
Км. наместник с. Княжевско Павлина  Мирчева 041018/2260 0885301855 opan.kniajevsko@gmail.com
Км. наместник с. Пъстрен Николай Петков 04106/2260 0885301856 opan.pystren@gmail.com
Км. наместник с. Бяло поле Марио Делийски 04105/2260 0885301857 opan.bialo.pole@gmail.com
Км. наместник с.Васил Левски Георги Митев 04108/2260 0887508305 opan.vasil.levski@gmail.com
Км. наместник с. Кравино Ганка Велева 04104/2260 0885301859 opan.kravino@gmail.com
Км. наместник с. Бял извор Миглена Койчева 04103/2260 0885301860 opan.bial.izvor@gmail.com
Км. наместник с. Венец Росен Димов 041019/2260 0885218690 opan.venec@gmail.com
Км. наместник с. Столетово Антония Гичева 04100/2260 0877369579 opan.stoletovo@gmail.com
Км. наместник с.Бащино Росена Хаджиева 04108/2270 0885218698 opan.bashtino@gmail.com