04101 / 22 60 opan@mail.bg

Кметове на кметства и кметски наместници

Кметове на кметства и кметски наместници

Длъжност Длъжностно лице Телефон Мобилен. тел Имейл

Км. наместник с.Тракия

 Динко Динев   04109/2260  0886449797  opan.trakiq@gmail.com
Км. наместник с.Средец  Гергана Георгиева   04107/2260  0885301852  opan.sredec@gmail.com
Кмет на кметство с. Ястребово     Боньо  Бонев  04102/2260  0885301854  opan.qstrebovo@gmail.com
Км. наместник с. Княжевско  Павлина  Мирчева    041018/2260  0885301855  opan.kniajevsko@gmail.com
Км. наместник с. Пъстрен  Николай Петков  04106/2260  0885301856  opan.pystren@gmail.com
Км. наместник с. Бяло поле  Марио Делийски  04105/2260  0885301857  opan.bialo.pole@gmail.com
Км. наместник с.Васил Левски       Георги Митев  04108/2260  0887508305  opan.vasil.levski@gmail.com 
Км. наместник с. Кравино  Ганка Велева  04104/2260  0885301859  opan.kravino@gmail.com
Км. наместник с. Бял извор  Миглена Койчева  04103/2260  0885301860  opan.bial.izvor@gmail.com
Км. наместник с. Венец  Росен Димов  041019/2260   0885218690  opan.venec@gmail.com
Км. наместник с. Столетово  Антония Гичева  04100/2260  0877369579  opan.stoletovo@gmail.com
Км. наместник с.Бащино  Росена Хаджиева  04108/2270  0885218698  opan.bashtino@gmail.com