04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изработване на технически проекти за нуждите на община Опан за кандидатстване на Oбщина Oпан по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи.

Процедура номер: 36 / петък, 05 февруари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0001
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация