04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изпълнение на Строително-ремонтни работи в населените места на Община Опан

Процедура номер: 71 / понеделник, 19 март 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2018-0002
Електронна преписка

Номер: 6 / понеделник, 19 март 2018

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация