04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изкърпване и преасфалтиране на компрометирани участъци от общинска пътна мрежа и ремонт на улична мрежа на територията на община Опан

Процедура номер: 76 / вторник, 18 септември 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9080917
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация