04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Опан

Процедура номер: 39 / сряда, 23 март 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0002
Електронна преписка

Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация