04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА УЧИЛИЩЕН ДВОР И СГРАДА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО ОПАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Процедура номер: 73 / сряда, 04 април 2018
Състояние: Активна
Номер в АОП : 00971-2018-0003
Електронна преписка

Номер: 13 / четвъртък, 12 юли 2018

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация