04101 / 22 60 opan@mail.bg

История

Културно – историческо наследство. По данни на НИНКН недвижимите културни ценности (НКЦ) на територията на общината са 14. Археологически паметници от Античността и Средновековието от национално значение са 8:

  • Надгробна могила при Егреците – южно – с. Бащино;
  • Сламенова могила в Ески кория - с. Васил Левски;
  • Леко Маламовата могила – с. Средец;
  • Кондова могила – с.Средец;
  • Ченъшка могила в местността “Мелнъка” – с.Тракия;
  • Гробищна могила на гробищата – с.Тракия;
  • Три могили “Акънжански могили” - м “Акънжа”– с.Тракия ;
  • Могила в кьомрилика – с. Ястребово.

 

OPAC OK Solvit Дискриминация