04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Инженеринг:Корекция Средно дере - с. Бял извор община Опан - етап - I - II - III"

Процедура номер: 82 / четвъртък, 11 юли 2019
Публична покана
Състояние: Активна
Номер в АОП : 20190705-00971-0013
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация