04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация за удължаване на срок за подаване на оферти за Обществена поръчка:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с.Опан, ЦДГ с.Бял извор и ОУ "Христо Ботев" с.Опан, Обществена трапезария "Топъл обяд"

Процедура номер: 49 / вторник, 20 септември 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9056734
Електронна преписка

Номер: 2 / вторник, 20 септември 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация