04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заседание на постоянната комисия БСПСЗЗОКС

Заседание на постоянна комисия "Бюджет, стопанска политика и социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт" към общински съвет Опан на 19.05.2016 г. от 10,00 часа в зала 15 на община Опан.

OPAC OK Solvit Дискриминация