04101 / 22 60 opan@mail.bg

Екология

Списък услуги

Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата
Регистрация на пчелините, включително пчелните семейства 1.Заявление за регистрация на пчелини / по образец / 2.Декларация за собственост на пчелни семейства от собственика /по образец / Мл. експерт ИР и Екология
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ 1.Искане за издаване на разрешително за отсичане и изкореняване на дървета / по образец / Мл. експерт ИР и Екология
Извършване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет 1.Устно искане за издаване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет. Мл. експерт ИР и Екология
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти общинска собственост 1.Искане за издаване на разрешително за ползване на лечебни ратения. Мл. експерт ИР и Екология
Регистрация на кучета 1.Заявление от собственика / по образец / с приложени следни документи: -Ветеринарно медицински паспорт на животното; -Квитанция за платена такса. Мл. експерт ИР и Екология

Искания

OPAC OK Solvit Дискриминация